Rezultate Pacienti online

Pentru vizualizarea rezultatelor analizelor accesati linkul de mai jos!

Rezultate

Consulta?ii medicale de specialitate

alergologieOrientarea c?tre pacient, profesionalismul ?i flexibilitatea echipei medicale, precum ?i varietatea serviciilor medicale ofer? clien?ilor no?tri certitudinea unei calit??i superioare în privin?a diagnosticului ?i al tratamentului.

 

ALERGOLOGIE-IMUNOLOGIE 

 • este domeniul stiin?ei biomedicale, care studiaz? imunitatea organismului.Metodele specifice de diagnostic utilizate în alergologie sunt: testele cutanate ?i determinarea IgE seric total sau specific.

         Dr. Valea Delia


CARDIOLOGIE

 • este o specialitate medical? care are ca subiect de studiu bolile inimii ?i ale vaselor de sânge. 
   Cardiologia cuprinde diagnosticul ?i tratamentul bolilor cardiace congenitale, boli cardiace ischemice, isuficien?e cardiace valvulopatiilor, aritmiilor ?i ale bolilor pericardului. Pentru cre?terea preciziei diagnostice ?i evaluarea stadiului de boal?, consultul cardiologic este completat cu: analize de laborator specifice, explorari func?ionale cardiace - electrocardiograma, monitorizarea tensiunii arteriale, ecografia cardiac?, ecografia Doppler vasculara, etc.

      As.Univ.Dr. R?dulescu Maria LilianaDr. Bontea Vlad Florin


CHIRURGIE

         Dr. Bumbu Constantin


NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

 • Domeniul nutri?iei si dieteticii se adreseaza comportamentului alimentar ?i siguran?ei alimentare, cu extinderi spre domeniul profilaxiei, terapiei dietetice necesara in bolile metabolice acestea avand  la baza producerii lor dezechilibre nutri?ionale majore; este cazul diabetului zaharat, al obezit??ii, dislipidemiilor, bolilor cardiovasculare, a c?ror inciden??, deja ridicat?, se afl? în continuare în  cre?tere, intervenin si in cazul programului de recuperare post-chirurgicala pentru o serie de alte afectiuni.
 • Paleta de m?suri terapeutice utilizabil? în aceste boli are la baz? interven?ia nutri?ional? prompt?, complet? ?i continu?.  Preven?ia lor se face de asemenea prin m?suri de implementare în popula?ia general? a unui nou stil de via?? incluzând norme de alimenta?ie sanogen?.

  Nutri?ionistul  joac? un rol important în men?inerea st?rii de s?n?tate, a performan?elor fizice, în prevenirea diverselor afectiunilor asociate  ?i completeaza tratamentul afec?iunloramintite mai sus.

  Este de dorit ca , pana la ajunge sa vorbim despre o afectiune diagnosticata, nutritionistul sa poata interveni în educa?ia comunitar?, în dezvoltarea politicilor de s?n?tate public?, managementul serviciilor alimentare, expertiza de calitate a alimentului ?i informarea consumatorului.
   

        Dr. S?b?ciag Anamaria,Dr Klaus Geissler


DERMATO-VENEROLOGIE

 • este specialitatea medical? care se ocup? de diagnosticarea ?i tratarea bolilor cutanate, anexelor pielii (par, unghii) ?i a mucoaselor adiacente (cavitate bucal? ?i organe genitale).

        As.Univ.Dr.  Decean Hana, Dr.Surcel Alina

este o forma  grav? de cancer de piele ce se  dezvolt? în melanocite (celulele produc?toare de pigment ale pielii).

frecven?a apari?iei îndeosebi la persoane tinere (20 - 40 de ani)  ?i copii este în cre?tere datorit? expunerii excesive la radia?iile ultraviolete (plaj?, solar).

provoac? 75% din totalul deceselor cauzate de cancerele de piele.

semnalul de alarm? îl constituie modificarea dimensiunii, formei sau culorii unei aluni?e sau  forma?iuni cutanate.

Depistarea precoce este singur? metoda de reducere a mortalit??ii.

Dermatoscopia (examinarea leziunilor cutanate pigmentare cu ajutorul unui microscop monocular de mana – dermatoscop-)  este singura metoda de depistare precoce a  melanomului ! 

 

Dermatoscopia este disponibil? în prezent la Clinica Terra Aster Alba Iulia, este nedureroas? ?i are valoarea unui test screening pentru cancerul de piele, test care se adreseaz? atât copiilor cât ?i adul?ilor.

Din respect pentru dumneavoastr?, Clinica Terra Aster se alatur?  campaniei “Zilele Protec?iei Solare” care se desfa?oar? în perioada mai-iunie 2015 cu scopul de informare ?i educare a popula?iei în vederea depist?rii ?i trat?rii precoce a cancerului de piele, oferind gratuit servicii de dermatoscopie, în intervalul orar afi?at pe site-ul clinicii. 

Dr. Hana Decean 9.05.2015;23.05.2015; 6.06.2015; 20.06.2015 ora  800-900.

Melanomul este una din cele mai agresive tumori maligne. Se dezvolt? pe seama melanocitelor sau a celulelor nevice ?i poate porni dintr-un tegument s?n?tos, dintr-un nev (alunita) nevo-celular displazic, jonc?ional, sau dintr-un nev albastru. Apare cel mai frecvent la nivel cutanat, dar se poate forma în orice ?esut ce con?ine celul epigmentare. Diagnosticat la timp, melanomul poate fi tratat.Medicul dermatolog poate ob?ine informa?ii precoce, de mare folos în deosebirea leziunilor pigmentare benigne de melanoame sau alte leziuni pigmentare maligne prin efectuarea unei examin?ri numit? dermatoscopie.

Dermatoscopia (microscopia cu epiluminescen?a, dermoscopie) este o procedur? care nu doare ?i care utilizeaz? un microscop de mân? (dermatoscop); acesta se aplica pe suprafa?a forma?iunii pigmentare sau a tegumentului ?i permite identificarea unor elemente cu valoare de diagnostic (re?ea pigmentar?, culori, puncte negre, globuli cafenii, etc); aceste elemente constituie baza unor algoritmi de diagnostic care permit diferen?ierea între o leziune pigmentar? sau nu (melanocitar? sau non-melanocitar?), respective maligna sau nu. Pe baza acestei examin?ri medicul dermatolog decide ulterior dac? forma?iunea examinat? prezint? risc vital, necesitând confirmarea suspiciunii de malignitate prin efectuarea unei biopsii sau a unei excizii chirurgicale.

Fiecare dintre noi, ca pacient, avem un rol important în diagnosticul precoce al cancerului de piele ?i îndeosebi a melanomului prin: autoexaminarea periodic? a pielii ?i a aluni?elor, protejarea corect? împotriva razelor solare ?i adresarea periodic? la dermatolog pentru efectuarea dermatoscopiei (test screening în diagnosticul cancerului de piele).

Autoexaminarea tegumentului trebuie efectuat? o dat? pe luna îndeosebi  la adul?ii proveni?i din familii cu nevi atipici ?i melanoame, respectiv o dat? la 2 luni la copii proveni?i din familiile precizate anterior. Se urm?reste cu aten?ie evolu?ia aluni?elor sau modificarea acestora în m?rime (nevul se m?re?te brusc sau continuu), culoare (apare o gam? larg? de culori sau combina?ii de culori), în?ltime (un nev care a fost plan sau u?or bombat cre?te brusc în în?l?ime), suprafa?a (nevul devine brusc erodat sau pustulos, prezint? ulcera?ii sau sânger?ri), senza?ii (aluni?a devine dureroas? sau prezint? mânc?rime); tegumentul înconjur?tor aluni?elor poate devenii, de asemeni ro?u sau poate prezenta alte modific?ri de culoare. Orice aluni?? care arat? diferit de restul, trebuie s? atrag? aten?ia pacientului ?i s? fie examinat? de c?tre medicul dermatolog.

Protejarea corecta împotriva razelor solare presupune aplicarea de rutin? a cremelor ecran solar cu un factor de protec?ie solar? (SPF) minim 15 (în cazul persoanelor ce petrec mai mult timp în aer liber este necesar? utilizarea unui SPF minim 30); expunere minim? la soare între orele 10 ?i 4 dupa-amiaza; evitarea solarelor ?i a paturilor de bronzare artificial?, ?i nu în ultimul rând utilizarea îmbr?c?mintei cu protec?ie solar? (?es?turi dense de culori aprinse sau închise; p?l?rii cu boruri largi, ochelari de soare cu protec?ie UV).

Examinarea periodic? a intregului tegument de c?tre dermatolog, respectiv dermatoscopia, trebuie efectuat? la interval de 6 luni (atunci când nevii sunt stabili), la 3 luni (în cazul copiilor în perioada de pubertate) ?i uneori chiar lunar (la gravidele cu factori de risc).

Proteja?i-v? a?adar de agresiunea razelor solare, examina?i-v? periodic pielea ?i aluni?ele ?i consulta?i medical un dermatolog imediat ce observa?i modific?ri ale aluni?elor sau apari?ia unor aluni?e noi pentru a preveni apari?ia cancerului de piele.

 

ECOGRAFIE

 • Ecografia este o metod? modern? ?i eficient? de investigare, neivaziv?, lipsit? de efecte secundare, ce a revolu?ionat imagistica medical? ?i a adus un plus de certitudine în punerea unui diagnostic. Ecografia este ast?zi o metod? accesibil? pe scar? larg?, prezent? în orice unitate sanitar?, iar examenul ecografic face parte dintre investiga?iile de rutin?.

         Dr. Crainic Dan Silviu, Dr. Damian Claudiu, , Dr. Sîrbu Oana, Dr.S?vu? Adrian, As.Univ Dr. Vasile Tudor


ENDOCRINOLOGIE

 • este specialitatea medical? care se ocup? cu diagnosticarea ?i tratamentul afec?iunilor sistemului endocrin.Sunt investigate afec?iunile tiroidiene, hipofizare, adrenale, gonadale ?i tulbur?rile metabolismului calcic.

        Dr. David Ioana, Dr. Danciu Cristina, Dr. Voia Cristian, Dr. Fiscutean Oana


GASTROENTEROLOGIE

 • este specialitate medical? care se ocup? cu preventia, diagnosticul ?i tratamentul afec?iunilor sistemului digestiv (afec?iuni gastrointestinale, hepatice, colecistice, pancreatice).

        Dr. Romcea Anca   


MEDICIN? GENERAL?

 • este specialitatea medical? care se ocup? cu diagnosticarea ?i tratamentul bolilor acute sau cronice ?i furnizarea de îngrijiri preventive de s?n?tate; furnizeaz? îngrijiri medicale pentru pacien?ii de toate vârstele, de la nou nascu?i la vârstnici, barba?i ?i femei, cu probleme medicale diferite.

       Dr. Oarga Nicolae


MEDICIN? INTERN?

 • este ramura ?i specialitatea medical? care se ocup? cu prevenirea, diagnosticul ?i tratamentul nechirurgical al afec?iunilor, în special cele ale organelor interne; se adreseaz? adul?ilor cu afec?iuni respiratorii, cardiace, digestive, renale, osteoarticulare.

        Dr. Sârbu Oana


MEDICINA MUNCII

 • este specialitatea medical? care studiaz? rela?ia om-munc?, adaptarea omului la munc? ?i adaptarea muncii la persoana care o efectueaz?. Este o specialitate medical? extrem de vast?, de rela?ie, care înglobeaz? cuno?tin?e din toate celelalte specialit??i medicale. Medicina muncii se ocup? cu preven?iadiagnosticarea ?i managementul bolilor profesionale ?i a celor legate de profesiune, a accidentelor de munc?, precum ?i cu promovarea s?n?t??ii ?i productivit??ii muncitorilor.

         Dr. Sandu Ana Maria,Dr. S?vu? Silvia


MEDICINA INTERN? - Nutri?ie ?i Dietetic?

 • specialiatate medical? care studiaz? alimenta?ia uman?

         Dr. S?b?ciag Ana Maria, Dr. Klaus Geissler


NEUROLOGIE

 • este o ramur? special? a medicinei care se ocup? cu diagnosticul ?i tratamentul bolilor organice ce afecteaz? sistemul nervos central (creierul, m?duva spin?rii) sau periferic (nervii cranieni, ganglionii spinali, vasele sanguine, r?d?cinile nervoase, nervii periferici).

       Dr. Iancu Carmen,


OBSTRETIC?-GINECOLOGIE

 • este specialitatea medical? care se ocup? cu bolile sistemului reproductiv feminin (uter, vagin, ovare).

        Dr. Nicolae Claudia,  Dr. Seisanu Roxana-Maria


ONCOLOGIE MEDICAL?

 • este specialitatea medical? care se ocup? diagnosticarea, tratamentul ?i prevenirea bolii canceroase umane.

  Consultul oncologic poate sugera boala malign? (anumite modific?ri din istoricul ?i examinarea fizic? a pacientului), iar analizele de laborator (Markeri tumorali) ?i imagistica (mamografie, ecografie, CT, RMN, endoscopie) pot aduce informa?ii suplimentare privind prezen?a procesului neoplazic.

        Dr. Curc? R?zvan


OTORINOLARINGOLOGIE (ORL)

 • OtoRinoLaringologia - este specialitatea medical? care se ocup? cu diagnosticarea ?i tratarea afec?iunilor nasului, gâtului ?i urechilor.

           Dr. Mati? Viorica, Dr. Gheorghe Ramona-Elisabeta


ORTOPEDIE

 • Ortopedia - este o ramur? a medicinei ?i chirurgiei care studiaz?, diagnosticheaz?,previne ?i trateaz? afec?iunile aparatului locomotor.

        Dr. Televka Viktor


PEDIATRIE

 • Pediatria - este o specialitate medical? care se ocup? cu studiul ?i tratarea bolilor întâlnite la copii. Tratamentul acestor boli este diferit fa?? de cel al adul?ilor. Speciali?ti sunt medicii pediatri.

        Dr. Avram Dana MihaelaDr. Popa Ana

 


PSIHOLOGIE

 • este stiin?a care studiaz? comportamentul (orice ac?iune sau reac?ie ce poate fi m?surat? sau observat?) ?i mintea uman? (st?rile mentale constiente cât ?i incon?tiente); se efectueaz? consulta?ii de psihologie clinic? (este un examen psihologic complementar în scopul nuan??rii ?i integr?rii diagnosticului psihiatric), psihoterapie (ansamblu de metode ?i tehnici de interven?ie asupra psihicului) ?i psihologia muncii (completeaz? investiga?iile medicale solicitate de medicul de medicin? muncii pentru întocmirea fi?ei de aptitudine necesar? la angajare, examenul periodic sau de reluare a activit??ii).
 • se efectueaz? consulta?ii de psihologie

            Specializare: PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR

        Evaluarea în scopul aviz?rii psihologice pentru siguran?a circula?iei:

 • Angajare/control periodic/ob?inere atestat Conduc?tor auto
 • Angajare/control periodic/ob?inere atestat Coordonator transport

             Tipul de transport: intern/ interna?ional m?rfuri generale/speciale/persoane; intern regim taximetrie;

       Analiza psihologic? ?i prevenirea incidentelor, evenimentelor ?i accidentelor de circula?ie;

             Specializarea: PSIHOLOGIA MUNCII ?I ORGANIZA?IONAL?

       Evaluare, selec?ie ?i expertiz? psihologic? în vederea:

 1. - angaj?rii,
 2. - autoriz?rii/men?inerii în func?ie
 3. - ob?inere permis conducere
 4. - la solicitarea institu?iilor abilitate în domeniul psihologiei muncii ?i organiza?ional?:

      Evaluarea în scopul aviz?rii psihologice pentru protec?ia muncii

      Analiza psihologic? a muncii

      Formare, orientare ?i reparti?ie în munc? dup? criterii psihologice;

      Analiza ?i prevenirea fenomenelor de inadaptare profesional?;

      Studiul ?i prevenirea stresului ocupa?ional;

      Diagnoz? ?i interven?ie organiza?ional?;

      Informare ?i consiliere în vederea reconversiei ?i integr?rii socio-profesionale;

      Evaluare, consiliere pentru plasarea în munc? a persoanelor cu dizabilit??i;

      Consiliere în vederea integr?rii socio-profesionale a categoriilor de persoane defavorizate;

      Consultan?? psihologic? pentru managementul resurselor umane;

            Specializare: PSIHOLOGIE APLICAT? ÎN DOMENIUL AP?R?RII, ORDINII PUBLICE ?I SIGURAN?EI NA?IONALE

      Evaluarea în scopul aviz?rii psihologice pentru:

-    Pentru persoanele din mediul civil care de?in/sau doresc permis de arm?: letal?/neletal?

-    Personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atribu?iilor, poart? armament ?i muni?ie: angajare/control periodic/schimbare func?ie

       Selec?ie profesional? a personalului cu atribu?ii pe aparare, ordine public? ?i siguran?a na?ional?

       Cunoa?terea ?i asisten?? psihologic? a personalului cu atribu?ii pe siguran?a na?ional? ?i a membrilor de familie

       Analiz?, diagnoz? ?i interven?ie organiza?ional? în domeniul ap?r?rii, ordinii publice ?i siguran?ei na?ionale

       Asisten?a psihologic? a persoanelor care execut? pedepse privative de libertate ?i a altor categorii de persoane, conform legisla?iei în vigoare.

       Psih. Barbu Andreea Maria


UROLOGIE

 • este specialitatea chirurgical? care care se ocup? de diagnosticarea ?i tratamentul afec?iunilor sistemului renourinar masculin ?i feminin (rinichi, uretere, vezica urinar?, uretr?) ?i pe sistemul reproductiv masculin (testicule, epididim, vas deferent, vezicule seminale, prostat? ?i penis).

        Dr. Prodan Lucian

 

Forum discuții TERRA ASTER

 

forum terra aster

Social

  

ĂŽnscrie-te la Newsletter

Introduceti cuvintul ANTISPAM
Nume:
Email:

Galerie Foto