Rezultate Pacienti online

Pentru vizualizarea rezultatelor analizelor accesati linkul de mai jos!

Rezultate

Termeni si conditii

Utilizarea site-ului
Prin accesarea site-ului www.terraaster.ro utilizatorii consimt s? respecte termenii ?i condi?iile prezentate în continuare precum ?i legisla?ia aplicabil? în jurisdic?ia utilizatorului.
Utilizatorii acestui site sunt ruga?i s? citeasc? cu aten?ie termenii ?i condi?iile de utilizare urmatoare:
 
Termenii ?i condi?iile urm?toare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legisla?iei în vigoare.
Termenii ?i condi?iile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului site, aceste modific?ri devenind obligatorii cu efect imediat pentru to?i utilizatorii.
 
Acest site poate con?ine trimiteri (link-uri) c?tre alte site-uri care nu apar?in SC Terra Aster SRL sau spre un alt site afiliat al acesteia, drept pentru care SC Terra Aster SRL nu este r?spunz?toare sub nici un aspect pentru con?inutul acestor site-uri ?i nici pentru dezv?luirea datelor dumnevoastr? personale c?tre de?in?torii acestori site-uri.
 
Atunci cand intra?i în contact cu noi, prin orice mijloc, când vizita?i ?i naviga?i pe site-ul nostru, prin telefon, etc. SC Terra Aster înregistreaz? numai informa?iile cu caracter personal oferite voluntar de dvs.
 
Prin date cu caracter personal se în?eleg orice informa?ii referitoare la o persoan? fizic? identificat? sau identificabil?; o persoan? identificabil? este acea persoana care poate fi identificat?, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai mul?i factori specifici identit??ii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. SC Terra Aster nu r?spunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul ?i care ar putea conduce la dezv?luirea sau compromiterea datelor personale comunicate de c?tre dumneavoastr?.
 
Datele dumneavoastr? personale sunt prelucrate de SC Terra Aster SRL, în conformitate cu Legea 677/2001, în scopul efectu?rii de servicii medicale, în scopuri statistice sau pentru efectuarea de ac?iuni de marketing direct.
 
Dac? unele din datele despre dumneavoastr? sunt incorecte, v? rug?m s? ne informa?i cât mai curând posibil.În toate situa?iile dumneavoastr? ave?i dreptul de a va adresa justi?iei pentru apararea drepturilor garantate de lege.
 
Observa?ie: orice persoan? are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozi?ie poate fi exclus pentru anumite prelucr?ri prev?zute de lege (de ex.: prelucr?ri efectuate de serviciile financiare ?i fiscale, de poli?ie, justi?ie, securitate social?). Prin urmare, aceast? men?iune nu poate figura dac? prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoan? are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit ?i f?r? nici o justificare, la prelucr?rile datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la http://www.dataprotection.ro/
 
SC Terra Aster SRL î?i rezerv? dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facut? public? în aceast? pagin? ?i va intra efectiv în vigoare din momentul post?rii ei pe site. În cazul în care nu sunte?i de acord cu ace?ti termeni ?i condi?ii, v? rug?m s? nu folosi?i acest site.V? mul?umim pentru în?elegere.
 

Forum discuții TERRA ASTER

 

forum terra aster

Social

  

Înscrie-te la Newsletter

Introduceti cuvintul ANTISPAM
Nume:
Email:

Galerie Foto